Pengene trygt frem med Care 4 Starving Children

Når jeg samler inn penger til fattige barn er det viktig for meg å vite at pengene kommer frem til de som trenger dem. Derfor har jeg valgt å støtte Care 4 Starving Children.

Den norske bistandsorganisasjonen har et formål – å hjelpe flest mulig barn! Vekk fra de umenneskelige forholdene de lever under i slummen i Kampala. Til et bedre liv der de er trygge på at de får mat hver dag. Et liv der et myggstikk ikke kan bety døden, fordi de hjelper dem med beskyttende myggnett mot malariamyggen og med medisin om de blir syke.

Arbeidet i Uganda ble startet av Lions klubb Luster i Sogn. Prosjektet ble så omfattede at det nå er registrert som egen bistandsorganisasjon, er medlem av Innsamlingskontrollen, med på Grasrotandelen og arbeider rendyrket med sine prosjekter i Uganda. Vedtektene forteller at ingen i Norge skal ha lønn for sitt arbeid, og frivillig innsats skal erstatte administrasjonskostnadene. Hver krone går til arbeidet i Uganda.

Henry og barna fra slummen
Henry kommer med fattige barn fra slummen som skal få mosquitonett